.'. Products .'.

206 piston (tu5) - (type 5 , 6)

 

pride piston 1300cc , 1100CC

 

ROA piston

XU7 piston (pegueot 405, pars, samand, 1800)

paykan piston 1600