.'.مشتریان شرکت.'.

 

 

   شرکت ساپکو  (ایران خودرو )

 

   شرکت ایساکو

 

   شرکت مگاموتور

 

   شرکت نیرو محرکه

 

   شرکت طراحی مهندسی ساخت و تجهیزات سایپا

 

   شرکت یاتاقان بوش ایران

 

   شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو وابسته به تعاونی اعتبار ایران خودرو

 

   شرکت همگام

 

   ... و بازار لوازم یدکی